Czym są mikrousługi i architektura mikrousług? – Intel

Zalety mikrousług i aplikacji w chmurze

Mikrousługi zyskują popularność ze względu na elastyczność architektury w chmurze. Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Intel wykazało, że 83% wszystkich nowych aplikacji natywnych dla chmury i rozwiązań typu SaaS wykorzystuje mikrousługi.1

Jedną z największych zalet mikrousług jest szybkość i elastyczność wdrażania. Ponieważ skala i zakres aplikacji oraz obciążeń roboczych w chmurze stale rośnie, coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne staje się dostosowywanie architektur monolitycznych, tak aby spełniały nowe wymagania. Mikrousługi są zdezagregowane, więc ich opracowywanie, wdrażanie i konserwacja może się odbywać w modelu rozproszonym.

Na przykład różne niezależne zespoły programistyczne mogą być odpowiedzialne za jedną lub więcej mikrousług. Rozdzielenie odpowiedzialności ułatwia reorganizację funkcji DevOps zgodnie z możliwościami biznesowymi każdej jednostki. Może to prowadzić do modernizacji całego procesu programowania i eliminacji silosów.

Mikrousługi stwarzają również pewne wyzwania w zakresie wdrażania. Indywidualne moduły mogą działać na różnych systemach, aby obsłużyć żądanie co może powodować wahania wydajności między modułami.

Dla niektórych mikrousług problemem mogą być również opóźnienia, na przykład w przypadku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na zasoby. Te problemy można często rozwiązać przez nadmiarowe przydzielanie zasobów w celu obsługi najwyższego zapotrzebowania.

Ponieważ mikrousługi są zdezagregowane, niepowodzenie usługi, które ma wpływ na jeden moduł, nie powoduje większych zakłóceń pracy innych modułów. Jest to zaleta, ale niepowodzenie usługi może również stwarzać pewne wyzwania.

Na przykład może być trudno debugować nieudaną usługę po tym, jak przestanie działać. Jednym z rozwiązań jest skoordynowanie infrastruktury i wcześniejsze monitorowanie wszystkich procesów i strumieni danych. Te protokoły monitorowania mogą korzystać ze sprzętowych modułów zbierających dane telemetryczne i jednostek monitorowania wydajności (PMU), które są wbudowane w platformy chmurowe oparte na technologii Intel®.

Android Studio 4.0, różne opcje instalacji w Ubuntu 20.04

W poniższym artykule przyjrzymy się, jak możemy zainstalować Android Studio 4.0 na Ubuntu 20.04. Jak wiele osób wie, to jest oprogramowanie programistyczne używane głównie do tworzenia aplikacji dla Android. Jest opracowany przez Google i można go znaleźć na różnych platformach, takich jak Gnu / Linux, Windows i macOS.

Wiele dzisiejszych aplikacji na Androida jest tworzonych za pomocą Android Studio. Tam użytkownicy mogą znaleźć wiele funkcji, które zapewniają szybkie i stabilne środowisko programistyczne. Ponadto ma solidną strukturę testową, która obsługuje obsługę wielu wyświetlaczy, emulatory i wiele więcej.

Ogólna charakterystyka Android Studio 4.0

Możemy na to liczyć edytor projektów wizualnych . Dzięki temu możemy tworzyć złożone projekty za pomocą Układ ograniczeń dodawanie ograniczeń z każdego widoku do innych poglądów i wytycznych. Następnie możemy podejrzeć nasz projekt na dowolnym rozmiarze ekranu, wybierając jedno z różnych ustawień urządzenia lub po prostu zmieniając rozmiar okna podglądu.

. Dzięki temu możemy tworzyć złożone projekty za pomocą Układ ograniczeń dodawanie ograniczeń z każdego widoku do innych poglądów i wytycznych. Następnie możemy podejrzeć nasz projekt na dowolnym rozmiarze ekranu, wybierając jedno z różnych ustawień urządzenia lub po prostu zmieniając rozmiar okna podglądu. Ma Analizator APK . Znajdziemy możliwości zmniejszenia rozmiaru naszych aplikacji na Androida, sprawdzając zawartość pliku APK każdej aplikacji, nawet jeśli nie tworzymy jej za pomocą Android Studio. Także będziemy mogli kupić dwa pliki APK aby zobaczyć, jak zmieniał się rozmiar aplikacji między różnymi wersjami aplikacji.

. Znajdziemy możliwości zmniejszenia rozmiaru naszych aplikacji na Androida, sprawdzając zawartość pliku APK każdej aplikacji, nawet jeśli nie tworzymy jej za pomocą Android Studio. Także aby zobaczyć, jak zmieniał się rozmiar aplikacji między różnymi wersjami aplikacji. Szybki emulator. Będziemy mieli możliwość instalowania i uruchamiania naszych aplikacji szybciej niż na fizycznym urządzeniu oraz symulowania różnych konfiguracji i funkcji. Obejmują one Arcore lub platformę Google do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej.

Będziemy mieć inteligentny edytor kodu . Będziemy mogli pisać lepszy kod, pracować szybciej i być bardziej produktywnym dzięki inteligentnemu edytorowi kodu, który zapewnia uzupełnianie kodu dla języków Kotlin, Java i C / C ++.

. Będziemy mogli pisać lepszy kod, pracować szybciej i być bardziej produktywnym dzięki inteligentnemu edytorowi kodu, który zapewnia uzupełnianie kodu dla języków Kotlin, Java i C / C ++. Elastyczny system konstrukcyjny . Opracowany przez Gradle system kompilacji Android Studio pozwoli nam dostosować kompilację. Dzięki temu będziemy mogli wygenerować wiele wariantów kompilacji dla różnych urządzeń, wszystkie z jednego projektu.

. Opracowany przez Gradle system kompilacji Android Studio pozwoli nam dostosować kompilację. Dzięki temu będziemy mogli wygenerować wiele wariantów kompilacji dla różnych urządzeń, wszystkie z jednego projektu. Te narzędzia do profilowania Wbudowane statystyki zapewniają statystyki w czasie rzeczywistym dotyczące procesora, pamięci i aktywności sieciowej naszej aplikacji.

Zainstaluj Android Studio na Ubuntu 20.04

Podobne artykuł: Instalowanie Oracle Java 11 na Ubuntu 18.10 i pochodnych

Przed przystąpieniem do instalacji wybierzmy, który z nich wybierzemy, będzie to konieczne Zainstaluj pakiet Java JDK dla Android Studio w systemie. Jeśli nie jest jeszcze zainstalowany w Twoim systemie, możesz go zainstalować poleceniem:

sudo apt install openjdk-11-jdk

Pobierz bezpośrednio z sieci

Pierwszą opcją, aby móc korzystać z tego oprogramowania, będzie przejdź do strony projektu, aby pobrać program. Gdy już się tam znajdziesz, wystarczy kliknąć przycisk z napisem „POBIERZ STUDIO NA ANDROIDA".

Ekran, który zostanie pokazany poniżej, będzie dotyczył zaakceptować warunki użytkowania. Następnie rozpocznie się pobieranie pliku tar.gz wraz z programem.

Po zakończeniu pobierania z terminala (Ctrl + Alt + T) przejdziemy do folderu, w którym zapisaliśmy plik. Następnie wystarczy użyć następującego polecenia, aby rozpakuj pobrany plik:

tar -xvf -C ../

Powyższe polecenie rozpakuje pakiet z mojego katalogu pobierania do katalogu o nazwie studio android w moim folderze domowym. Teraz przejdziemy do nowo utworzonego folderu i wewnątrz do folderu kosza. Tam musisz tylko uruchomić plik "studio.sh" w następujący sposób, aby rozpocząć instalację:

./studio.sh

do więcej informacji o ustawieniach, w folderze studio android, znajdziemy plik o nazwie ». Wewnątrz możemy przeczytać instrukcje konfiguracji instalacji.

Korzystanie z przystawki

Zazwyczaj w snapcraft Możemy uzyskać znacznie nowszą wersję niż w normalnym repozytorium apt. W chwili pisania tego tekstu możemy znaleźć wersję 4.0.0.16. Aby zainstalować w Ubuntu, wystarczy otworzyć terminal (Ctrl + Alt + T) i uruchomić polecenie:

sudo snap install android-studio --classic

Wreszcie możemy uruchomić program szukam odpowiedniego programu uruchamiającego w naszym zespole.

Korzystanie z repozytorium

Podobne artykuł: Android Studio 3.6 zawiera ulepszenia emulatora, obsługę interfejsu dla wielu ekranów i nie tylko

Możemy zainstaluj Android Studio, dodając oficjalne repozytorium do naszej listy źródeł, chociaż w tym przypadku jest to wersja zamierzam zainstalować w tej chwili będzie to 3.6.1. Aby dodać repozytorium, w terminalu (Ctl + Alt + T) wystarczy użyć następującego polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:maarten-fonville/android-studio

Uruchomienie powyższego polecenia powinno dodać repozytorium i zaktualizować pamięć podręczną apt. Po zakończeniu aktualizacji możemy zainstaluj Android Studio używając następującego polecenia:

sudo apt install android-studio

można dowiedz się więcej o Android Studio w instrukcji obsługi że oferują w strona internetowa tego projektu.

Android Studio 4.0 do pobrania. Jest łatwiejsze programowanie animacji i podgląd layoutów

Programiści aplikacji na Androida mogą już od kilku dni korzystać z Android Studio 4.0. Wprowadzono w nim kilka istotnych nowości, które uprzyjemnią tworzenie aplikacji i pomogą szybciej je dopasowywać do wielu urządzeń jednocześnie. Jedną z kluczowych zmian jest nowy edytor ruchu, w którym możliwe jest kontrolowanie animacji w tworzonych programach.

Nowy interfejs Motion Editora pozwala na jednoczesne edytowanie i podgląd tworzonych ruchów obiektów, co pozwala szybko stworzyć pożądany kod dotyczący animacji. Edycja opiera się między innymi na opisywaniu przejść i wskazywaniu kluczowych klatek. Nowością jest także zaktualizowany inspektor, który przyda się z kolei na etapie debugowania.

What's new in Android Studio 4.0

Inna istotna nowość to widok walidacji layoutów. Pozwala szybko podejrzeć, jak dana aplikacja będzie wyglądać na różnych urządzeniach z Androidem, a w praktyce sprzętach z ekranami o różnych proporcjach i wielkości. To kluczowe, aby bez zbędnej zwłoki tworzyć programy od razu dopracowane pod kątem różnego rodzaju sprzętów.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment