Technologia Android sprawia, że ​​życie ludzi jest bardziej inteligentne i wygodne. Android SDK udostępnia szereg potężnych narzędzi. Mogą pomóc programistom projektować, tworzyć, testować i publikować aplikacje na Androida. To 10 niezbędnych narzędzi do rozwoju Androida w dzisiejszych czasach.

1. Zaćmienie z ADT

Eclipse może obsługiwać aplikacje na Androida. To nie jedyne środowisko programistyczne Java. Mimo to jest to najpopularniejsze narzędzie. To głównie ze względu na niski koszt (bezpłatny). Ale głównym powodem jest jego potężne połączenie z innymi narzędziami Androida. Widzimy najbardziej typowy przykład. Jego połączenie z wtyczką Android Development Tools (ADT).

2. Android SDK i Menedżer AVD

Ten pakiet SDK może zapewnić szereg ważnych funkcji. Może zarządzać różnymi wersjami Android SDK. Zarządza akcesoriami, narzędziami, sterownikami urządzeń i plikami innych firm. Następnie może zarządzać urządzeniem wirtualnym Android (AVD). Może zainstalować jednostkę emulatora.

3. Most debugowania Androida (adb)

To narzędzie może łączyć inne narzędzia z symulatorami i urządzeniami. Powoduje, że inne narzędzia (zwłaszcza wtyczka Eclipse ADT) działają. ADB może również przesyłać lub pobierać pliki z wiersza poleceń. Może instalować lub odinstalowywać pakiety. ADB może wejść do środowiska powłoki urządzenia lub symulatora. Wtedy może obsługiwać wiele innych funkcji.

4. Serwer monitorowania debugowania Dalvik (DDMS)

Dostęp do DDMS można uzyskać za pośrednictwem samodzielnej aplikacji. Albo perspektywa Eclipse. zapewnia wygodę z emulatorami i jednostkami urządzeń. Takie jak sprawdzanie, debugowanie i interakcja. Programiści mogą używać DDMS do sprawdzania uruchomionych programów i wątków. Mogą eksplorować systemy plików, zbierać stosy i inne informacje o pamięci. Mogą dołączać debugery, a nawet pobierać zrzuty ekranu wideo. Programiści mogą również symulować stan odbierania i wysyłania SMS-ów.

5. Emulator Androida i rzeczywiste urządzenia mobilne

Czasami programista stworzył aplikację. Musi przetestować urządzenie, które zablokował. Możesz połączyć symulator z AVD. Symuluj środowisko operacyjne docelowego urządzenia mobilnego. Ale nadal potrzebujesz prawdziwego urządzenia mobilnego, aby przeprowadzić bardziej kompleksowy test. Potężny symulator nie jest faktycznie używanym telefonem komórkowym. Użytkownicy nie mogą uruchamiać aplikacji za pomocą symulatorów. Dlatego samo urządzenie mobilne jest niezbędnym narzędziem w procesie testowania.

6. LogCat

LogCat to nazwa systemu rejestrowania Androida. Możesz odczytać dane LogCat przez Eclipse, adb. Dostarcza informacji diagnostycznych o powiązanych zdarzeniach w systemie. Deweloperzy mogą wysyłać do LogCat informacje dotyczące debugowania i diagnostyki aplikacji.

7. Przeglądarka hierarchii

Deweloperzy mogą uzyskać dostęp do przeglądarki hierarchii. Potrzebują samodzielnej aplikacji lub perspektywy Eclipse. Przeglądarka hierarchii może wyświetlać układ interfejsu użytkownika programu podczas pracy. Zawiera diagram pokazujący układ aplikacji i poziom widoku. Następnie programiści mogą ocenić problemy z układem interfejsu użytkownika programu.

8. Narysuj 9-łatkę

Draw 9-Patch może pomóc programistom. Mogą łatwiej uzupełnić projekt graficzny aplikacji. Deweloperzy konwertują tradycyjne pliki obrazów PNG. Pliki te mogą stać się rozszerzalnymi plikami graficznymi. Mogą być bardziej elastyczne. Możesz je zastosować przy tworzeniu aplikacji na telefon. Biorąc pod uwagę środowisko szybkich efektów wyświetlania. To narzędzie może uprościć tworzenie plików NinePatch.

9. Narzędzia do testowania małp

Zawiera program testowy Monkey i narzędzie Monkeyrunner. Te dwa narzędzia mogą automatycznie testować aplikacje. Ten pierwszy może losowo wysyłać zdarzenia w nim zachodzące do programu użytkowego. Aktywność ma miejsce podczas testu wytrzymałościowego. Te ostatnie mogą korzystać ze skryptów Pythona. Automatycznie testuj i sprawdzaj odpowiednie wyniki za pomocą zrzutów ekranu. Może przetestować stabilność aplikacji.

10. ProGuard

ProGuard to zaciemniacz służący do zaciemniania istotnych informacji. Zastępuje ważne treści bezsensownymi sekwencjami znaków. To utrudnia inżynierię wsteczną. ProGuard zapewnia bardziej usprawnione pliki. Oznacza to większą oszczędność czasu transmisji w sieci. Masz szybszą prędkość ładowania i mniej miejsca w pamięci.

Powyższe to 10 niezbędnych narzędzi do rozwoju Androida. Mogą zapewnić wszechstronną gwarancję na pracę ludzi. Przygotuj się z wyprzedzeniem podczas tworzenia Androida.

Tags:
Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment