Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Java to wszechstronny, wieloplatformowykod wieloplatformowywieloplatformowy, obiektowy język programowania, który został stworzony w 1995 r. przez kanadyjskiego informatyka Jamesa Goslinga.

Język ten nazywa się kompilowanym. Oznacza to, że jeśli chcemy uzyskać działający program, musimy najpierw skompilować go do kodu maszynowego.

Javę, podobnie jak języki interpretowane, nazywamy językiem wieloplatformowym. Jego stworzeniu przyświecała zasada: Write once, run anywhere (WORA principle). Była ona także sloganem reklamowym języka Java.

W jaki sposób jest wykonywany kod źródłowy w języku Java ?

Kod źródłowy tworzy w swoim IDEIntegrated Development Environment (IDE)IDE programista. Zanim dojdzie do uruchomienia programu, w komputerze zachodzi seria procesów, głównie związanych z kompilacjąkompilacjakompilacją. Przebieg wszystkich operacji w języku Java, związanych z wykonywaniem kodu źródłowego, przedstawia poniższa ilustracja.

RBc1E2DT4snIv Obraz przedstawia schemat blokowy, od góry do dołu: W trakcie kompilacji następują: kod źródłowy dżawa przechodzi do kompilatora dżawa ce, a następnie do kod bajtowy klas, następnie do kompilatora jot i te, w nawiasie jot fał em. W trakcie działania programu z kompilatora jot i te do kodu maszynowego. Cały proces wykonania kodu źródłowego Javy można podzielić na procesy zachodzące w trakcie kompilacji, czyli jeszcze przed uruchomieniem programu, oraz na procesy zachodzące w trakcie działania programu. Źródło: Contentplus.pl Sp. z licencja: CC BY-SA 3.0.

Procesy zachodzące w trakcie kompilacji

Kod źródłowy napisany w języku Java (plik z rozwinięciem .java) trafia najpierw do kompilatorakompilatorkompilatora (javac). Jest on wtedy wstępnie tłumaczony z jednego języka (źródłowego) na równoważny inny język (wynikowy). Oznacza to, że jest kompilowany do postaci kodu bajtowegokod bajtowy Javykodu bajtowego języka Java (plik z rozwinięciem

Procesy zachodzące podczas działania programu

Kod bajtowy języka Java jest tłumaczony przez kompilator JIT (Just in Time), dzięki czemu przyjmuje postać kodu maszynowegokod maszynowykodu maszynowego, zrozumiałego dla procesora. Kompilator JIT jest jednym z komponentów JVMJava Virtual Machine (JVM)JVM – Wirtualnej Maszyny Javy.

Kod źródłowy języka Java jest tworzony dla każdego systemu operacyjnego w ten sam sposób (zgodnie z WORA principle), natomiast JVM jest specyficzne dla danego systemu operacyjnego.

RJkMiMIs56VZB Obraz przedstawia notatki na kartce. Tytuł Jot de ka, w prostokącie znajduje się mniejszy prostokąt w nim napis Jot fał em, do niego kieruje strzałka z zewnątrz z napisem "w tym jot i te". W większym prostokącie napisy biblioteki, inne pliki i archiwa. Pod prostokątem napis jot er e, po prawej stronie prostokąta znak plus i dalej na prawo w cudzysłowie "dewelopment tuls" po tym napisem dżawa c, dżawa i te pe. Architektura Java Development Kit Źródło: Contentplus.pl Sp. z licencja: CC BY-SA 3.0.

Komponenty Java Development Kit:

JREJava Running Environment (JRE)JRE (Java Runtime Environment) , w tym JVM oraz różne biblioteki i archiwa potrzebne do pisania i uruchamiania programów;

narzędzia programistyczne, takie jak np. kompilator (javac).

Słownik

Oracle Oracle firma zajmująca się m.in. tworzeniem i udoskonalaniem kolejnych wersji języka Java.

Java Running Environment (JRE) Java Running Environment (JRE) środowisko uruchomieniowe Javy; zestaw narzędzi przystosowanych do uruchamiania programów skompilowanych do kodu bajtowego Javy.

Java Virtual Machine (JVM) Java Virtual Machine (JVM) Wirtualna Maszyna Javy – pojęcie abstrakcyjne; specyfikacja określająca zestaw narzędzi potrzebnych do skompilowania i uruchomienia programów napisanych w języku Java lub skompilowanych do kodu bajtowego Javy. JVM jest zależne od danego systemu operacyjnego.

Integrated Development Environment ( IDE ) Integrated Development Environment ( IDE ) zintegrowane środowisko programistyczne. Rodzaj aplikacji przeznaczonych dla programistów do pisania, testowania i uruchamiania programów. Aplikacje te posiadają wiele przydatnych narzędzi, przez co oszczędzają programiście wiele czasu, a przede wszystkim bardzo ułatwiają pisanie programów. Najczęściej są przystosowane do jednego konkretnego języka.

kompilacja kompilacja proces, w którym kod źródłowy za pomocą kompilatora jest tłumaczony na język maszynowy, specyficzny dla danego software'u czy hardware'u. Proces kompilacji jest specyficzny dla języka programowania i może zachodzić z różną prędkością.

kod bajtowy kod bajtowy lista instrukcji do wykonania przez wirtualną maszynę Javy.

kod maszynowy kod maszynowy zestaw rozkazów, za których realizację odpowiada bezpośrednio procesor; ciąg zer i jedynek, które są interpretowane przez procesor.

kompilator kompilator program służący do automatycznego tłumaczenia kodu źródłowego programu na kod maszynowy; tworzy plik wykonywalny, który można uruchomić na innym komputerze bez użycia środowiska programistycznego; w przypadku Javy mówimy o kodzie bajtowym.

kod wieloplatformowy kod wieloplatformowy o kodzie powiemy, że jest wieloplatformowy, jeśli będzie w większości przypadków działał na różnych systemach operacyjnych (MS Windows, Linux, Mac OS i innych), dając ten sam wynik.

Pobierz Java Development Kit 64-bit 8.0.66 dla Windows

Java Development Kit to oficjalny zestaw programistyczny dla języka programowania Java. Java Development Kit zawiera oprogramowanie i narzędzia potrzebne do kompilacji, debugowania i uruchamiania apletów i aplikacji napisanych w języku programowania Java.

JDK ma kolekcję narzędzi programistycznych, w tym javac, jar i archiwizator, które pakują powiązane biblioteki klas w jeden plik JAR. To narzędzie pomaga również zarządzać plikami JAR, javadoc - generator dokumentacji, który automatycznie generuje dokumentację na podstawie komentarzy do kodu źródłowego, jdb - debugger, jps - narzędzie statusu procesu, które wyświetla informacje o procesach dla bieżących procesów Java, javap - deasembler plików klas , i inne elementy są również uwzględnione.

Kluczowe treści obejmują:

Narzędzia programistyczne (w podkatalogu bin /) Narzędzia i narzędzia, które pomogą Ci opracowywać, uruchamiać, debugować i dokumentować programy napisane w języku programowania JavaTM.

(w podkatalogu bin /) Narzędzia i narzędzia, które pomogą Ci opracowywać, uruchamiać, debugować i dokumentować programy napisane w języku programowania JavaTM. Środowisko wykonawcze (w podkatalogu jre /) Implementacja środowiska wykonawczego Java (JRE) do użytku przez JDK. Środowisko JRE obejmuje maszynę wirtualną Java (JVM), biblioteki klas i inne pliki, które obsługują wykonywanie programów napisanych w języku programowania Java.

(w podkatalogu jre /) Implementacja środowiska wykonawczego Java (JRE) do użytku przez JDK. Środowisko JRE obejmuje maszynę wirtualną Java (JVM), biblioteki klas i inne pliki, które obsługują wykonywanie programów napisanych w języku programowania Java. Dodatkowe biblioteki (w podkatalogu lib /) Dodatkowe biblioteki klas i pliki pomocnicze wymagane przez narzędzia programistyczne.

(w podkatalogu lib /) Dodatkowe biblioteki klas i pliki pomocnicze wymagane przez narzędzia programistyczne. Aplety i aplikacje demonstracyjne (w katalogu demo / podkatalogu) Przykłady, z kodem źródłowym, programowania dla Javaplatform. Należą do nich przykłady wykorzystujące Swing i inne klasy Java Foundation oraz architekturę debugera platformy Java.

demonstracyjne (w katalogu demo / podkatalogu) Przykłady, z kodem źródłowym, programowania dla Javaplatform. Należą do nich przykłady wykorzystujące Swing i inne klasy Java Foundation oraz architekturę debugera platformy Java. Przykładowy kod (w przykładowym podkatalogu) Próbki z kodem źródłowym programowania dla niektórych API Java.

(w przykładowym podkatalogu) Próbki z kodem źródłowym programowania dla niektórych API Java. Pliki nagłówka C (w podkatalogu include /) Pliki nagłówkowe, które obsługują programowanie w natywnym kodzie przy użyciu Java Native Interface, JVM Tool Interface i innych funkcji platformy Java.

(w podkatalogu include /) Pliki nagłówkowe, które obsługują programowanie w natywnym kodzie przy użyciu Java Native Interface, JVM Tool Interface i innych funkcji platformy Java. Kod źródłowy (In src.zip) Pliki źródłowe języka programowania Java dla wszystkich klas, które składają się na podstawowy interfejs API Java (tzn. Pliki źródłowe dla java. *, Javax. * I niektórych pakietów org. *, Ale nie dla com. niedz. * pakiety). Ten kod źródłowy jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc programistom w nauce języka Java i korzystaniu z niego. Pliki te nie zawierają kodu implementacji specyficznego dla platformy i nie można ich użyć do odbudowania bibliotek klas. Aby wyodrębnić te pliki, użyj dowolnego popularnego narzędzia zip. Lub możesz użyć narzędzia Jar w katalogu bin / JDK: jar xvf src.zip.

JDK jest również wyposażony w pełne środowisko Java Runtime Environment. Składa się z wirtualnej maszyny Java i wszystkich bibliotek klas obecnych w środowisku produkcyjnym, a także dodatkowych bibliotek, bibliotek internacjonalizacji i bibliotek IDL.

Konfigurowanie środowiska programistycznego Java-PoleProgramowania

Konfigurowanie środowiska programistycznego Java

Środowisko programistyczne to zestaw komponentów. To umożliwia programom kompilację i wykonanie. Może zawierać środowisko uruchomieniowe, kompilator i podstawową bibliotekę klas. W Javie zainstalowanie JDK umożliwia płynne kompilowanie i wykonywanie programów Java.

JDK to skrót od Java Development Kit. I to jest rdzeń całej Javy. W tym Java Runtime Environment, podstawowe biblioteki klas, kompilatory, narzędzia do pakowania itp. Bez względu na rodzaj serwera aplikacji Java. Istotą jest to, że jakaś wersja JDK jest wbudowana. Tak więc opanowanie JDK jest pierwszym krokiem do nauki Javy.

JRE, pełna nazwa to Java Runtime Environment. Zbiór środowisk niezbędnych do uruchamiania programów JAVA. W tym implementacje standardu JVM i podstawowe biblioteki klas Java. Zawiera JVM, podstawową bibliotekę klas Java i pliki pomocnicze. Nie zawiera kompilatorów narzędzi programistycznych, debugerów ani innych narzędzi. Jeśli potrzebujesz tylko uruchomić program Java lub aplet, pobierz go i zainstaluj. Jeśli chcesz tworzyć własne oprogramowanie Java, pobierz JDK. Różnica między JRE i JDK polega na tym, że nie można kompilować programów Java bez JDK. Jeśli chcesz uruchamiać tylko programy Java, upewnij się, że zainstalowałeś odpowiednie środowisko JRE.

Od pisania kodu Java do uruchamiania programów Java. Musisz zainstalować JDK i JRE. JDK1.5 i kolejne wersje zawierają środowisko JRE niezbędne do uruchamiania programów Java. Po zainstalowaniu JDK programiści Java nie muszą już osobno instalować środowiska JRE. Poniżej przedstawiono przykład systemu Windows 7, aby wyjaśnić etapy instalacji i struktury JDK. A kroki instalacji innych systemów można znaleźć w Internecie.

Najpierw musimy pobrać zestaw rozwojowy Java JDK. Możemy go pobrać z oficjalnej strony internetowej. Na stronie pobierania musisz zaakceptować licencję. I wybierz odpowiednią wersję zgodnie z Twoim systemem. Po pobraniu zainstaluj JDK zgodnie z monitami. I zainstaluj JRE podczas instalowania JDK, po prostu zainstaluj je razem.

Pobrany JDK to wykonywalny instalator. Jest instalowany domyślnie w C: Program Files Java.

Struktura zmiennych środowiskowych.

1. Włącz Moje właściwości komputera Zaawansowane zmienne środowiskowe.

2. Nowe zmienne systemowe JAVA_HOME i CLASSPATH

Nazwa zmiennej: JAVA_HOME. Wartość zmiennej: C: Program Files Java jdk1.7. 0. Nazwa zmiennej: CLASSPATH. Wartość zmiennej: % JAVA_HOME% lib dt.jar; % JAVA_HOME% lib narzędzia. Słoik

3. Wybierz zmienną środowiskową o nazwie „Path” w „System Variable”. Kliknij dwukrotnie zmienną. I umieść bezwzględną ścieżkę katalogu bin w ścieżce instalacyjnej JDK. Dodano do wartości zmiennej Path. I oddzielone średnikiem w połowie rogu i istniejącą ścieżką.

Następnie sprawdź, czy JDK został zainstalowany. I naciśnij jednocześnie kombinację klawiszy „Windows + r”. System wyświetli okno dialogowe "Uruchom". W oknie dialogowym "Uruchom" wprowadź polecenie "cmd". Wpisz „java-version” w oknie poleceń. I kliknij Enter, aby sprawdzić, czy instalacja została zakończona.

Po skonfigurowaniu zmiennych środowiskowych możemy uruchomić i bez wchodzenia do katalogu instalacyjnego JDK. A jednocześnie ułatwiają ładowanie bibliotek klas. Po ukończeniu struktury możesz uruchomić Eclipse, aby pisać kod. I sam dopełni strukturę środowiska java.

Skonfigurowanie środowiska programistycznego Java to pierwszy krok w rozwoju Java. A nauka budowania środowiska programistycznego to ważny krok.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment