Android jest dla każdego

Fakt #01

Android jest platformą open source, więc każdy może zobaczyć, pobrać, modyfikować, rozbudowywać i rozpowszechniać jego kod źródłowy bez żadnych opłat, tantiem czy innych kosztów. To przeciwieństwo oprogramowania o zamkniętym kodzie źródłowym, gdzie kod nigdy nie jest dostępny publicznie, a jego modyfikowanie jest zabronione.

Najlepsze programy do tworzenia gier mobilnych

Większość moich uczniów zaczyna się interesować programowaniem dlatego, że chcą tworzyć gry – projektant gier to zawód marzeń młodych ludzi. Wiele osób marzy też o tworzeniu apek, uważając, że smartfony są popularniejsze niż komputery. Tworzenie gier mobilnych nie jest trudne, czasem przypomina zabawę – przekonajmy się!

Android Studio - oficjalne narzędzie do gier na Androida

Głównym i oficjalnym narzędziem do tworzenia oprogramowania na platformę Android jest Android Studio. Środowisko obsługuje języki programowania: Java, C++, a także Kotlin, który przez Google określany jest jako preferowany do pisania aplikacji na system Android.

W Android Studio wbudowane jest narzędzie do projektowania widoków aplikacji w trybie WYSIWYG – to oznacza, że podczas tworzenia dysponujemy graficznym podglądem okna tworzonej aplikacji, a znajdujące się w nim elementy możemy ręcznie przesuwać, by dopasować je do naszych oczekiwań. Wszystkie elementy, które umieszczamy w oknie, wybieramy z palety komponentów (karta Palette), w której znajdują się różne kontrolki GUI, jak przyciski, etykiety czy pola tekstowe.

Gdy wygląd okna jest zaprojektowany na podglądzie,

a skrypty opisujące działanie aplikacji są już napisane, można przejść do testowania. Środowisko Android Studio zawiera emulator Androida, dzięki któremu aplikacje można testować bez fizycznego urządzenia mobilnego.

1. Jeśli emulator nie jest jeszcze ustawiony, rozwijamy listę przy polu No Device w menu górnym i wybieramy z niej pozycję Device Manager.

2. W nowo wyświet­lonej zakładce klikamy na przycisk Create Device.

3. Tworząc emulator, mamy do wyboru konkretne modele urządzeń, jakie mogą być emulowane. Wybieramy odpowiadający nam model z listy w nowym oknie. Klikamy na Next.

4. W kolejnym kroku należy wybrać wersję Androida, jaka ma być zainstalowana na emulowanym urządzeniu – Android Studio wyświetli rekomendowane dla wybranego urządzenia wersje systemu. Klikamy na Download przy wybranej wersji.

Warto wiedzieć: Android Game Development Kit (AGDK) to zestaw narzędzi i bibliotek, które pomagają opracowywać, optymalizować i uruchamiać wysokiej jakości gry na Androida. Android Studio zawiera wiele narzędzi do tworzenia gier, które integrują się z funkcjonalnością AGDK, w tym obsługę C i C++, zintegrowane profile procesora i pamięci, inspekcję APK, debugowanie.

GDevelop - łatwe programowanie bez kodowania

GDevelop 5 nie wymaga od swoich użytkowników zaawansowanej znajomości języków programowania. Skrypty układa się w nim w formie zdarzeń, będących parami warunków koniecznych do spełnienia, i akcji, jakie wykonują się po ich spełnieniu. Jest świetnym wyborem dla początkujących.

Sceny gier możemy zaprojektować w grafice dwuwymiarowej. GDevelop zawiera wiele mechanizmów ułatwiających tworzenie gier – jak silnik fizyki czy mechanizmy gry platformowej. Do stworzenia prostej gry platformowej wystarczy odrobina pracy nad grafiką i ustawieniem obiektów na scenie – grę uzyskamy praktycznie bez zagłębiania się w warstwę programistyczną.

Bogata biblioteka grafik i wbudowany edytor graficzny

1. Jeśli chcemy skorzystać z gotowych grafik, w oknie tworzenia nowego obiektu przechodzimy do zakładki Przeszukaj Sklep Assetów. Znajdziemy tam podzielone na kategorie grafiki, które są gotowymi obiektami.

2. Jeśli wolimy tworzyć obiekty graficzne od podstaw, bez wykorzystania gotowych grafik z bazy, robimy to, wybierając jako typ obiekty zawierające w nazwie Sprite.

3. W tego typu obiekcie należy dodać animację.

4. Gdy animacja jest dodana do obiektu, można stworzyć jej wygląd – w tym celu klikamy na przycisk Edit with Piskel.

5. Otwiera się wbudowany edytor graficzny Piskel. Jest to narzędzie dedykowane grafikom typu piksel art. Znajdziemy w nim rozmaite funkcje, jak choćby możliwość rysowania symetrycznego względem środka obrazu. By z niej skorzystać, wybieramy z menu narzędzi Vertical Mirror pen.

Jak stworzyć grę platformową

Aby stworzyć prostą grę platformową, wystarczy, że dodamy do sceny dwa obiekty i podłączymy do nich odpowiednie zachowania.

1. Pierwszym z dodawanych obiektów niech będzie postać, która będzie bohaterem gry. Możemy wykorzystać tu gotowe grafiki z biblioteki. Dobrą postacią w takiej grze może być obiekt Dino Mort z kategorii 24x24 Dino Characters.

2. Drugim obiektem powinna być platforma, po której postać ta będzie mogła skakać. Rolę takiej platformy może pełnić obiekt z biblioteki o nazwie Medium Red Dice z kategorii Pixel Playing Cards.

3. Klikamy dwukrotnie na obiekt DinoMort w panelu po prawej stronie edytora.

4. Po otwarciu ustawień obiektu przechodzimy w nich do zakładki ZACHOWANIE.

5. W niej klikamy na przycisk Dodaj zachowanie do obiektu, by wyświetlić listę dostępnych zachowań.

6. Z wyświetlonej listy wybieramy pozycję Postać platformowa.

7. Po jej dodaniu wyświetlone zostaną właściwości, w których można zmienić sposób funkcjonowania postaci w grze platformowej. Do konfiguracji mamy między innymi właściwości dotyczące prędkości obiektu czy działającej na niego grawitacji, co ma wpływ na jego fizykę.

8. Otwieramy ustawienia drugiego z obiektów i również przechodzimy do zakładki z zachowaniami, by dodać do niego nowe zachowanie. Z listy zachowań dla drugiego z obiektów wybieramy tym razem zachowanie Platforma.

9. Gdy obiekty mają już przypisane zachowania, wracamy na scenę. Przeciągamy na nią postać z panelu bocznego po prawej stronie. Kilkakrotnie przeciągamy też na scenę platformę. Po zaznaczeniu takiego przeciągniętego obiektu można zmienić jego wymiary, rozciągając go w miejscach znaczników wyświetlonych wokół obiektu.

10. Widoczny na scenie czarny prostokąt to obszar obejmowany przez kamerę – to co się w nim znajduje, jest domyślnie pokazywane w oknie gry. GDevelop pozwala jednak na ruch kamery, dzięki czemu możemy budować sceny także poza tym wydzielonym obszarem; ruch kamery wymaga jednak ułożenia odpowiednich zdarzeń w projekcie.

11. Kiedy obiekty są już ustawione na scenie, klikamy na przycisk Podgląd.

Dzięki niemu uruchomimy testowanie gry. Dodanie do obiektów zachowań sprawia, że postać może chodzić i skakać po platformach – domyślnie dołączone jest do niej sterowanie za pomocą strzałek i klawisza spacji (skoki).

Eksport projektu

Program GDevelop pozwala tworzyć produkcje na rozmaite platformy. Gotowy projekt możemy wyeksportować do wielu formatów.

1. Z paska menu rozwijamy pozycję Plik. Wybieramy Eksport. W nowym oknie zobaczymy dwie kategorie eksportu. Klikamy po prawej stronie na przycisk Skompiluj ręcznie.

2. W kolejnym oknie przechodzimy do zakładki MOBILE. Podajemy nazwę gry i klikamy na przycisk PAKIET.

3. Po wygenerowaniu pakietu możemy kliknąć na OTWÓRZ FOLDER, by udać się do lokalizacji, w której został on zapisany. Projekt należy jeszcze przerobić do odpowiedniego pliku dla wybranej technologii – można to na przykład zrobić oprogramowaniem Cordova.

Stencyl - narzędzie do nauki

Stencyl to narzędzie edukacyjne, które można wykorzystać do tworzenia gier – nie tylko mobilnych. Skrypty tworzonych gier układa się z puzzli. Sceny budowane są na podstawie Tiles, czyli płytek. Edytor podczas projektowania wyświetla kratkę, którą podczas projektowania zamalowujemy wybranym rodzajem płytki, tworząc powtarzalne wzory. Mechanizm ten sprawia, że gotowa gra ma w sobie elementy charakterystycznej kratki.

Stencyl pozwala przetestować grę pod kątem jej działania na urządzeniu mobilnym. Najpierw jednak należy skonfigurować narzędzie do testowania.

1. Z menu górnego rozwijamy opcję Tools, a następnie Android i wybieramy Reinstall Android SDK.

2. Potem klikamy na Yes w wyświetlonym oknie. W kolejnym kroku klikamy na Download Android Tools, by pobrać SDK Androida.

3. Następnie wybieramy wersję platformy, która ma być pobrana. Ten etap może dłużej potrwać, jednak jest jednorazowy i nie trzeba go powtarzać, by testować kolejne tworzone gry pod kątem Androida.

4. Na koniec w polu Platform obok przycisku Test Game ustawiamy Android.

GameMaker Studio - tworzenie gier 2D

GameMaker Studio to znane narzędzie do tworzenia gier 2D. Może być wykorzystywane zarówno przez początkujących twórców gier, jak i profesjonalnych programistów. Pierwsi mogą tworzyć gry z wykorzystaniem mechanizmu przeciągnij i upuść – drudzy zaś tworzyć skomplikowane skrypty w zaprojektowanym na potrzeby tego narzędzia języku GML (GameMaker Language). O tym, w jaki sposób będziemy chcieli tworzyć grę, powinniśmy zdecydować już na etapie zakładania nowego projektu. Gdy tworzymy projekt na pustym szablonie, należy wybrać jedną z dwóch opcji – DnD, czyli z angielskiego – drag and drop, albo GML.

1. Gdy projekt jest już utworzony, podstawowym elementem w programie jest obszar Workspace. Pełni on rolę pulpitu, w którym w formie okien możemy otwierać i tworzyć kolejne elementy gry i powiązania pomiędzy nimi.

2. Ważną rolę pełnią też pokoje – to sceny mówiące o tym, co ma być widoczne w oknie gry. By utworzyć pokój, rozwijamy menu kontekstowe na obszarze roboczym, w nim wybieramy Assets i potem Create Room.

Silniki gier

Silniki gier to najbardziej rozbudowane zestawy do tworzenia gier, zawierające wszystkie niezbędne elementy.

Godot

Godot to w pełni otwarty silnik, pozwalający programistom nie tylko na tworzenie gier z jego wykorzystaniem, ale też na włączenie się w rozwój samego narzędzia. Jeszcze innym sposobem na włączenie się w rozwój tego projektu jest tworzenie Assetów – czyli gotowych zasobów, jakie można udostępniać innym użytkownikom oprogramowania poprzez wbudowany w program Godot sklep z zasobami – AssetLib, który włączyć możemy z poziomu paska menu górnego.

Po jego uruchomieniu zobaczymy listę dostępnych zasobów.

Znaleźć można tam skrypty, dodatkowe narzędzia i trójwymiarowe modele do wykorzystania we własnych grach.

Unity Hub V3

Trzecia odsłona programu do zarządzania wersjami i projektami stworzonymi z wykorzystaniem silnika Unity przynosi nam przede wszystkim zmiany graficzne. Niezmienne pozostało to, że z poziomu tego narzędzia możemy zainstalować wybraną przez nas wersję silnika gier Unity, utworzyć nowy projekt, otworzyć istniejący, zapoznać się z przykładowymi projektami i samouczkami, pozwalającymi zgłębić nam sposób wykorzystania tego silnika.

1. By zainstalować wybraną wersję Unity, należy wejść do zakładki bocznej Installs. Zobaczymy listę zainstalowanych już wersji. By przejść do wyboru wersji do instalacji, klikamy na przycisk Install Editor.

2. W nowym oknie mamy dostępne już wersje gotowe do pobrania i instalacji. Są one podzielone na trzy grupy – Official releases, Pre-releases i Archive – pierwsza grupa zawiera polecane wersje, objęte wsparciem jako aktualnie wykorzystywane, druga to testowe wersje beta, a trzecia – wersje przestarzałe. Najlepiej wybrać jedną z oficjalnych, aktualnych wersji.

3. Gdy mamy już zainstalowany edytor Unity, możemy tworzyć nowe projekty i uruchamiać projekty edukacyjne (zakładka boczna Learn).

Pobierz Android SDK 33.0.1 dla Windows

Platforma programistyczna dla systemu Android

Zestaw Android SDK wykonuje wszystkie zadania potrzebne do tworzenia aplikacji dla wszystkich wersji Androida. Ten program jest niezbędnym narzędziem dla każdego programisty, który chce płynnie uruchamiać aplikacje dla najnowszych systemów. Używa Java do programowania i opiera się na zintegrowanym środowisku programistycznym , Android Studio do tworzenia aplikacji i ich testowania. Ten system działa tylko w aplikacjach na Androida i można go uruchomić w Studio.

Usprawnienie tworzenia oprogramowania

Ten darmowy zestaw Android SDK nigdy się nie zestarzeje i nigdy nie będzie kosztował pieniędzy. Ponieważ jest to oficjalne oprogramowanie do tworzenia aplikacji na Androida zarządzane przez Google, każdy ze składników jest regularnie aktualizowany. Jest to jedna z najlepszych aplikacji zaprojektowanych głównie dla systemu Android.

Software Development Kit , czyli SDK, integruje obszerną bibliotekę , debugger i emulator. Najważniejszymi komponentami są dostępne narzędzia platformy i narzędzia do budowania.

Reklama

Jest to duże obciążenie na normalnych komputerach, co nie czyni go lekkim programem rozwojowym, ale jest dość potężny. Ponadto pojawia się na stromej krzywej uczenia się. System jest złożony, a interfejs jest złożony. Jednak każdy oddany programista Androida powinien nauczyć się z niego korzystać.

Jak korzystać z narzędzi SDK?

Zestaw Android SDK można zainstalować razem z Android Studio , ale można go również używać osobno. Podczas pobierania programu należy rozpakować wszystkie pliki do osobnego folderu. Nie martw się także o wersję, ponieważ jest ona ciągle odnawiana.

Po pobraniu i rozpakowaniu pakietu SDK przejdź do otwarcia pliku EXE i postępuj zgodnie z instrukcjami. Innym sposobem uzyskania zestawu do programowania jest pobranie Android Studio. Google zaleca ten proces, ponieważ jest ładowany i zintegrowany ze Studio.

Do pracy z programem potrzebny jest JDK (Java Development Kit), a Studio jest również dostarczane z tym pakietem. Ponadto w zestawie SDK znajduje się menedżer w obszarze Narzędzia. Tutaj możesz zobaczyć, jakiej platformy potrzebujesz, aby opracować aplikację i pobrać ją.

Platforma, kompilacja i narzędzia

Należy je pobrać po zainstalowaniu zestawu SDK, ale są one najważniejsze w tym procesie. Narzędzia SDK to te, które pozwalają zbudować pakiet APK lub zmienić aplikację Java w coś użytecznego na systemach z Androidem.

Te narzędzia obejmują proces debugowania programu, obrazowania i kompilacji. Zapewnia także możliwość korzystania z Monitora urządzeń z Androidem, aby obserwować, na jakim urządzeniu pracuje urządzenie. Ta funkcja sprawia, że tworzenie aplikacji jest znacznie usprawnione, ponieważ możesz zobaczyć i zrozumieć, co wszystko zrobi.

Procesy kompilacji są znacznie bardziej przydatne do faktycznego tworzenia oprogramowania. Obszar ten zawiera wiele niezbędnych narzędzi, takich jak zipalign i apksigner . Są to niezwykle ważne przy tworzeniu dzieła gotowego do pobrania. Zapewniają płynne działanie programu.

Wreszcie, narzędzia platformy mają na celu utrzymanie właściwej wersji systemu . Te pliki do pobrania SDK pojawiają się regularnie, zapewniając, że masz to, czego potrzebujesz. Poza tym większość systemów działa wstecz na dowolnym innym systemie operacyjnym, więc nie musisz się martwić o rozwój dla starszego operatora.

Należy pamiętać, że nie są to automatyczne aktualizacje . Korzystając z pakietu Software Development Kit, wypatruj nowej wersji.

Przed kompilacją upewnij się, że akceptujesz wszystkie licencje SDK. Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz zainstalować następującego błędu zestawu SDK.

Debugowanie

ADB, inaczej znany jako Android Debug Bridge , jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju aplikacji. Umożliwia systemowi dostęp do dowolnego urządzenia z systemem Android. Można go używać do narzędzi powłoki, takich jak logcat lub do instalowania aplikacji.

Mimo że jest to osobna funkcja, należy do aplikacji platformy. Chociaż wykonuje większość pracy za pośrednictwem emulatora , różnią się one od siebie. Ten system to proces, który pozwala na użycie emulatora przez SDK.

Urządzenie można podłączyć przez Wi-Fi lub port USB . Tam ADB pozwala użytkownikowi zainstalować aplikację na emulatorze. Pozwala także kopiować i edytować plik z dowolnego systemu, do którego jesteś podłączony.

Dla programistów jedną z kluczowych funkcji jest to, że umożliwia kontrolerowi robienie filmów i zrzutów ekranu z uruchomionego programu. Zapisuje również profile i pliki do późniejszego przejrzenia w wersjach innych niż Android SDK 7.1 .

Inne zastosowania

Kolejną kluczową funkcją jest emulator Androida . Działa niezależnie od Debug Bridge, ponieważ umożliwia programistom testowanie aplikacji bezpośrednio na komputerze. System sprawia, że wszystko, co opracowano za pomocą zestawu Android SDK, działa na komputerach.

Ten wirtualny menedżer pozwala również wybrać rozmiar ekranu i typ urządzenia dla aplikacji. Interfejsy API lub interfejs programowania aplikacji to kolejna ważna funkcja zestawu SDK. Zawiera wszystkie niezbędne informacje do komunikacji w każdej budowanej aplikacji.

Alternatywy dla Androida SDK

Ponieważ SDK jest nieodwracalnie powiązany z Android Studio, ważne jest, aby spojrzeć na konkurencję jako całość. Eclipse przez długi czas było najlepszym IDE (zintegrowane środowisko programistyczne). Jednak AS ma funkcje, których nie ma.

Będąc nowszym programem, część SDK Studio jest lepsza niż Eclipse. Poprawiła zdolność debugowania. Ponadto znacznie poprawiono jego szybkość, skracając czas pakowania produktu końcowego o całe dwie minuty.

Flutter , który również został zbudowany przez Google, ma pewne zalety jako SDK. Pozwala to kontrolerowi na dokonywanie zmian bezpośrednio w emulatorze, bez konieczności przebudowywania programu. Różni się także od zestawu SDK systemu Android, ponieważ umożliwia budowanie na różnych platformach , umożliwiając budowę systemu iOS w tym samym kodzie źródłowym.

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje wbudowane w oprogramowanie wieloplatformowe nie są tak dobre jak programy rodzime, ale Flutterowi udało się uniknąć tej kuli. Używa Dart zamiast Java jako języka programowania, co pozwala mu komunikować się z modułami natywnymi.

Flutterowi brakuje części IDE, które ma natywny zestaw SDK. Podsumowując, oba są bardzo różne i trudno jest wyciągnąć wnioski. To naprawdę zależy od potrzeb, ponieważ SDK ma wiele zalet jako natywny programista Java, jak pokazano w artykule.

Potrzeby każdego dewelopera zostały spełnione

Google nie jest obcy zaspokojeniu potrzeb programisty, a Android SDK pochodzi bezpośrednio z tego pragnienia. Obecnie jest to najczęściej używane oprogramowanie programistyczne, wykorzystujące ciągłe aktualizacje i poprawki, aby utrzymać je na najwyższym poziomie podczas opracowywania następnego fuksji.

Większość ostatnich aktualizacji ma na celu usprawnienie programu. Kodowanie zostało znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu wydajniejszych linii poleceń. Również śledzenie zmian było znacznie łatwiejsze dzięki APK Analyzer.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment