Java Development Kit to oficjalny zestaw programistyczny dla języka programowania Java. Java Development Kit zawiera oprogramowanie i narzędzia potrzebne do kompilacji, debugowania i uruchamiania apletów i aplikacji napisanych w języku programowania Java.

JDK ma kolekcję narzędzi programistycznych, w tym javac, jar i archiwizator, które pakują powiązane biblioteki klas w jeden plik JAR. To narzędzie pomaga również zarządzać plikami JAR, javadoc - generator dokumentacji, który automatycznie generuje dokumentację na podstawie komentarzy do kodu źródłowego, jdb - debugger, jps - narzędzie statusu procesu, które wyświetla informacje o procesach dla bieżących procesów Java, javap - deasembler plików klas , i inne elementy są również uwzględnione.

Kluczowe treści obejmują:

Narzędzia programistyczne (w podkatalogu bin /) Narzędzia i narzędzia, które pomogą Ci opracowywać, uruchamiać, debugować i dokumentować programy napisane w języku programowania JavaTM.

(w podkatalogu bin /) Narzędzia i narzędzia, które pomogą Ci opracowywać, uruchamiać, debugować i dokumentować programy napisane w języku programowania JavaTM. Środowisko wykonawcze (w podkatalogu jre /) Implementacja środowiska wykonawczego Java (JRE) do użytku przez JDK. Środowisko JRE obejmuje maszynę wirtualną Java (JVM), biblioteki klas i inne pliki, które obsługują wykonywanie programów napisanych w języku programowania Java.

(w podkatalogu jre /) Implementacja środowiska wykonawczego Java (JRE) do użytku przez JDK. Środowisko JRE obejmuje maszynę wirtualną Java (JVM), biblioteki klas i inne pliki, które obsługują wykonywanie programów napisanych w języku programowania Java. Dodatkowe biblioteki (w podkatalogu lib /) Dodatkowe biblioteki klas i pliki pomocnicze wymagane przez narzędzia programistyczne.

(w podkatalogu lib /) Dodatkowe biblioteki klas i pliki pomocnicze wymagane przez narzędzia programistyczne. Aplety i aplikacje demonstracyjne (w katalogu demo / podkatalogu) Przykłady, z kodem źródłowym, programowania dla Javaplatform. Należą do nich przykłady wykorzystujące Swing i inne klasy Java Foundation oraz architekturę debugera platformy Java.

demonstracyjne (w katalogu demo / podkatalogu) Przykłady, z kodem źródłowym, programowania dla Javaplatform. Należą do nich przykłady wykorzystujące Swing i inne klasy Java Foundation oraz architekturę debugera platformy Java. Przykładowy kod (w przykładowym podkatalogu) Próbki z kodem źródłowym programowania dla niektórych API Java.

(w przykładowym podkatalogu) Próbki z kodem źródłowym programowania dla niektórych API Java. Pliki nagłówka C (w podkatalogu include /) Pliki nagłówkowe, które obsługują programowanie w natywnym kodzie przy użyciu Java Native Interface, JVM Tool Interface i innych funkcji platformy Java.

(w podkatalogu include /) Pliki nagłówkowe, które obsługują programowanie w natywnym kodzie przy użyciu Java Native Interface, JVM Tool Interface i innych funkcji platformy Java. Kod źródłowy (In src.zip) Pliki źródłowe języka programowania Java dla wszystkich klas, które składają się na podstawowy interfejs API Java (tzn. Pliki źródłowe dla java. *, Javax. * I niektórych pakietów org. *, Ale nie dla com. niedz. * pakiety). Ten kod źródłowy jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc programistom w nauce języka Java i korzystaniu z niego. Pliki te nie zawierają kodu implementacji specyficznego dla platformy i nie można ich użyć do odbudowania bibliotek klas. Aby wyodrębnić te pliki, użyj dowolnego popularnego narzędzia zip. Lub możesz użyć narzędzia Jar w katalogu bin / JDK: jar xvf src.zip.

Reklama

JDK jest również wyposażony w pełne środowisko Java Runtime Environment. Składa się z wirtualnej maszyny Java i wszystkich bibliotek klas obecnych w środowisku produkcyjnym, a także dodatkowych bibliotek, bibliotek internacjonalizacji i bibliotek IDL.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment