Szybki rozwój nauki i technologii. Produkty technologii elektronicznej zmieniają się z każdym dniem. Poprawiają się również prace badawczo-rozwojowe nad Androidem. Jeśli chcesz nauczyć się programowania na Androida, musisz opanować różne technologie. Poprzez praktyczną obsługę, ćwiczą własne zdolności rozwojowe. Tak, aby stopniowo podnosić swój poziom rozwoju. Jeśli chcesz nauczyć się programowania na Androida, musisz opanować następujące umiejętności.

 

 

Część fundacyjna

Pierwsza to solidna podstawa Java. Biegły w programowaniu obiektowym (OOP). Zaznajomiony z mechanizmem serializacji Java do realizacji mechanizmu IPC pod Androidem.

Drugi to dobre nawyki rozwojowe. Dążenie do płynnego interfejsu użytkownika, czystego kodu.

Po trzecie, opanowanie czterech komponentów Androida. (Aktywność,Usługa,Dostawca treści,Odbiornik transmisji)。

Czwarty to umiejętne posługiwanie się zestawem. Przesyłanie i pobieranie strumienia IO i wielowątkowych punktów przerwania. I korzystanie z puli wątków.

Po piąte, należy zapoznać się z obsługą Recyclerview, Listview, innymi ważnymi kontrolkami. Oraz ich optymalizacją i asynchronicznym ładowaniem danych sieciowych.

Szósty jest opanowanie multi-dotyku i rozpoznawania gestów w Androidzie. Zaznajomiony z mechanizmem dystrybucji zdarzeń systemu Android w obszarze Widok. I może obsłużyć konflikt zdarzeń przesuwnych.

Siódmy to Umiejętnie radzić sobie z kombinacją Aktywności, Fragmentu i Widoku. I potrafi umiejętnie obsłużyć komunikację między Activity a fragmentem, fragmentem i fragmentem.

Po ósme należy zapoznać się z rozwojem funkcji nadawania i innych powiązanych funkcji w systemie Android.

Po dziewiąte należy zapoznać się z szyfrowaniem i odszyfrowywaniem danych w systemie Android. Zaznajomieni z klasą Bitmap przetwarzania obrazu w systemie Android.

 

Interfejs użytkownika

Po pierwsze, należy zapoznać się z projektem układu Androida. Dostępna jest również nowa wersja układu i projektu Material Design. Zapoznanie się z niestandardowymi kontrolkami oraz korzystaniem z niektórych popularnych kontrolek innych firm i tak dalej.

Po drugie, zaznajomiony z animacjami, selektorami, stylami i motywami w Androidzie. Potrafi osiągnąć większość efektów animacji dostępnych na rynku.

Trzeci jest sprawny i zdolny do samodzielnego rozwiązywania adaptacji ekranu różnych modeli Androida dostępnych na rynku.

 

Sieć i komunikacja

Po pierwsze należy zapoznać się z mechanizmem obsługi komunikatów w systemie Android. I potrafi umiejętnie posługiwać się mechanizmem Handler, Eventbus 3.0 i Rxandroid.

Po drugie, należy zapoznać się z parsowaniem danych XML lub JSON oraz generowaniem JSON lub XML. I tryb przechowywania bazy danych Android SQLiter.

Po trzecie, można użyć ContentProvider. Użyj go, aby uzyskać dostęp i zmienić książkę adresową systemu telefonicznego i dane SMS.

Po czwarte, należy zapoznać się z rozwojem hybrydowym Androida. Istnieje również wykorzystanie natywnej aplikacji i HTML5, interakcja JS, komunikacja danych.

Piąte to umiejętne wykorzystanie rozwoju ważnych modułów w rozwoju Androida. Na przykład żądania sieciowe.

Po szóste należy zapoznać się z rozwojem komunikatorów internetowych (IM) w oparciu o protokół komunikacyjny XMPP. Oraz pakiet SDK do tworzenia komunikatorów internetowych innych firm.

Po siódme należy zapoznać się z transferem danych między interfejsami (Intent i eventbus3.0 itp.). Zrozumieć komunikację międzyprocesową (AIDL, udostępnianie plików itp.).

Po ósme należy zapoznać się z technologią komunikacji sieciowej Androida. Aby mieć pewną wiedzę na temat komunikacji przez gniazdo, TCP/IP i HTTP.

 

Rozwój Androida to złożony projekt. Użytkownicy muszą bardziej kompleksowo opanować podstawową wiedzę na temat programowania na Androida. Tylko w ten sposób możemy poradzić sobie z większą liczbą problemów napotykanych w rozwoju.

Tags:
Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment