Sterowniki elektroniczne

Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych Szkolenie zapoznaje z metodami zapewnienia bezawaryjnej pracy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów i systemów sterowania. Praktyczne ćwiczenia z doboru komponentów, montażu, sprawdzania, usuwania problemów i usterek ułatwiają przeniesienie zdobytej wiedzy na codzienną praktykę.

SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

CoDeSys w zastosowaniach przemysłowych W związku z coraz szybciej zmieniającymi się wymaganiami odnośnie systemów sterowania typu embedded oraz PC w zastosowaniach przemysłowych czynnikiem zyskującym na uwadze jest umiejętność opanowania i zastosowania różnych języków programowania. Jest to zadanie skomplikowane ze względu na dużą różnorodność dostępnego oprogramowania. Różnice w interfejs użytkownika, funkcjonalność i zestawie poleceń może powodować dezorientację i wpływać na popełniane przez programistów błędy. CoDeSys - sprawdzone, globalnie wdrożone i niezależne od sprzętu oprogramowanie firmy 3S oferuje kompletne oprogramowanie zgodne z normą PN-EN 61131-3 niezależne od producenta sprzętu. To szkolenie demistyfikuje oprogramowanie CoDeSys i daje pewność w korzystaniu z niego. SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it. SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it. SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

CoDeSys – Programowanie sterowników niezależne od sprzętu Elastyczność w podejściu do zagadnień automatyzacji to jedno z większych wyzwań współczesnych systemów produkcyjnych. Integracja różnorodnych systemów sterowania i sieci jest obecnie koniecznością. Problemem w realizacji tego dążenia jest rozmaitość stosowanego sprzętu i oprogramowania sterującego. Najbardziej dokuczliwym problemem jest wielość platform narzędziowych służących do programowania zadań sterowania. Oprogramowanie CoDeSys firmy 3S jest zgodnym z normą PN-EN 61131-3, systemem tworzenia, testowania i uruchamiania programów przeznaczonych dla sterowników PLC. System posiada wbudowany graficzny symulator obiektów. SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

Wyspy zaworowe CPX Festo – przeglądy, modyfikacje i usuwanie usterek Szkolenie zapoznaje z nową rodziną wysp zaworowych Festo posiadających zwartą, jednolitą strukturę modułową, integrującą zarówno moduły elektryczne, jak i pneumatyczne. Wyspy CPX mogą pracować jako autonomiczne węzły sterujące (z wbudowanym sterownikiem Festo-FEC) lub jako węzły podporządkowane w sieci PROFIBUS, zarządzanej nadrzędny sterownik PLC. Wyspy zaworowe CPX rozszerzają możliwości tworzenia układów sterowania w systemach automatyki. SzkoleniaPlik oraz wersja językowa

Wymiana i programowanie modułu AdBlue na przykładzie DAF euro IV, V i EEV

System obróbki gazów spalinowych EAS/EAS2 wykorzystywany w silnikach pojazdów DAF euro 4, 5 i EEV można w razie konieczności wymienić i zaprogramować przy pomocy odpowiedniego oprogramowania diagnostycznego.

Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak przeprowadzić wymianę i programowanie sterownika modułu AdBlue.

W przypadku konieczności wymiany modułu EAS/EAS2 niezbędne jest jego zaprogramowanie. W tym celu należy użyć zasobów dostępnych w oprogramowaniu diagnostycznym TEXA IDC5 TRUCK

Wybór funkcji programowania modułu AdBlue w pojeździe DAF XF

Procedurę można przeprowadzić poprzez połączenie się z pojazdem za pomocą gniazda diagnostycznego lub niezależnie od pojazdu za pomocą specjalnego kabla 3151/T70 podłączonego do TEXA Navigator TXTs.

WAŻNE: w zależności od typu części zamiennej, jeśli moduł pompy nie jest zaprogramowany, w trakcie procedury może być wymagane jej przeprowadzenie przy użyciu kabla 3151/T70, który umożliwia wykonanie „funkcji odzyskiwania”.

Moduł, który użyjemy do wymiany może wystąpić w dwóch konfiguracjach:

- moduł był już wcześniej zainstalowany w innym pojeździe lub jest preinstalowany oprogramowaniem sprzętowym,

- moduł jest całkowicie niezaprogramowany i nie był wcześniej używany w innym pojeździe.

Procedura będzie w stanie automatycznie wykryć status modułu i dostosować informacje wymagane do prawidłowego programowania.

WAŻNE: Podczas wymiany modułu na inną wersję, programowanie modułu zostanie przeprowadzone, ale na końcu procedury mogą być wymagane pewne operacje w pojeździe, takie jak wymiana urządzenia pomiarowego lub aktualizacja niektórych jednostek sterujących. Operator ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy programowany moduł jest zgodny z pojazdem, w którym zostanie zainstalowany.

Procedura dla modułu, który był wcześniej zainstalowany w innym pojeździe lub posiada preinstalowane oprogramowanie systemowe jest niezwykle łatwa i szybka, wystarczy zaktualizować nowy moduł. Procedurę wymiany w tym przypadku rozpoczynamy przy podłączonym starym module pompy, nawet jeśli uważa się, że jest on nieczytelny lub nie działa. W ten sposób, jeśli stary moduł jednak umożliwia zgranie danych to nie będą wymagane żadne dodatkowe czynności i procedura zostanie przeprowadzona automatycznie.

Po rozpoczęciu procedury programowania, oprogramowanie prowadzi operatora krok po kroku przez cały proces – należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli jednak starego modułu nie można odczytać, operator zostanie poproszony o ręczne wprowadzenie numeru VIN, a także kodu części zamiennych, który można znaleźć w dolnej części modułu. Nr składa się z 10 cyfr.

Ekran wprowadzania nr VIN, kolejnym etapem jest wprowadzenie nr części zamiennej.

Lokalizacja kodu części – kod do wpisania podczas programowania.

UWAGA: Po zakończeniu procedury należy przeprowadzić diagnostykę, aby upewnić się, że moduł działa prawidłowo.

Drugą możliwością jaką możemy napotkać jest przypadek, gdy moduł nie był wcześniej używany w innym pojeździe i nie jest zaprogramowany. W celu zaprogramowania przeprowadzamy funkcję „odzyskiwania”. Ta funkcja nie może zostać wybrana przez operatora, ale jest wskazywana przez procedurę wymiany modułu, jeśli wykryty zostanie niezaprogramowany moduł.

Funkcja odzyskiwania musi być przeprowadzona przy użyciu kabla 3151/T70

Poniżej przedstawiamy kroki podłączenia kabla 3151/T70 w trybie odzyskiwania:

1. Otwórz moduł, odkręcając śruby zgodnie z rysunkiem i zidentyfikuj jednostkę sterującą wewnątrz modułu.

W celu podłączenia się do sterownika za pomocą przewodu 3151/T70 należy dostać się do środka modułu AdBlue.

2. Po dostaniu się do środka modułu należy wypiąć złącze elektryczne od sterownika i wpiąć złącze od kabla 3151/T70.

Połączenie sterownika AdBlue przewodem 3151/T70

Po prawidłowym podłączeniu wszystkich elementów należy kontynuować procedurę wymiany postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie diagnostyczne.

UWAGA – po zakończeniu procedury należy przeprowadzić diagnostykę, aby upewnić się, że moduł działa prawidłowo.

Nieprawidłowe programowanie modułu może powodować usterki pojazdu i/lub uszkodzenia komponentów wewnątrz samego modułu pompy. Programowanie należy wykonywać dokładnie przestrzegając instrukcji wyświetlanych przez oprogramowanie diagnostyczne i stosując się do wszystkich zaleceń.

Opisana powyżej procedura możliwa jest do wykonania za pomocą oprogramowania IDC5 TRUCK oraz kabli:

3151/T70 – dla DENOXTRONIC

3151/T71 – dla DENOXTRONIC 2

Ta i wiele innych procedur kalibracji i programowania dostępne są w oprogramowaniu IDC5 TRUCK. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami oprogramowania TEXA IDC5 – wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: lub pod nr tel. 32 364 18 80.

Programowanie

Programowanie

Optymalizujemy i automatyzujemy procesy biznesowe od tych związanych z zarządzaniem projektami, zadaniami, zasobami ludzkimi, raportowaniem pracy poprzez interakcje z Klientem czy Elektroniczny Obieg Dokumentów. Dostarczamy kompletne analizy danych i raporty z już istniejących systemów baz danych.

Wszystko to robimy dbając, aby nasi Klienci otrzymali od nas rozwiązanie adekwatne do zamawianej usługi. To z czego nie jesteśmy w stanie zrezygnować, to jakość proponowanych rozwiązań oraz standardy pracy.

Każde wymagające projekty monitorujemy, sprawdzamy i realizujemy w oparciu o założenia wypracowane z Klientem, a efekt końcowy potwierdzamy dokumentem odbioru i zakończenia procesu realizacji.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment