Popularne dostępne rozwiązania. Najpopularniejsze środowiska programistyczne:

Transkrypt

1 Popularne dostępne rozwiązania Najpopularniejsze środowiska programistyczne:

2 Popularne dostępne rozwiązania Najpopularniejsze środowiska programistyczne: oraz systemy CMS (Content Menager System):

3 Dlaczego NODE.JS a nie PHP vs. Obecnie PHP jest wykorzystywane na około 75% wszystkich stron internetowych.

4 Dlaczego NODE.JS a nie PHP vs. Obecnie PHP jest wykorzystywane na około 75% wszystkich stron internetowych. Wiele nowych projektów odchodzi od PHP na rzecz NODE.JS jako rozwiązania bardziej wydajnego, elastycznego i niezależnego.

5 Dlaczego NODE.JS a nie PHP vs. Obecnie PHP jest wykorzystywane na około 75% wszystkich stron internetowych. Wiele nowych projektów odchodzi od PHP na rzecz NODE.JS jako rozwiązania bardziej wydajnego, elastycznego i niezależnego. Daje możliwości tworzenia łatwo skalowalnych aplikacji internetowych, których działanie jest sterowane zdarzeniowo wykorzystując żądania asynchroniczne czyli bez konieczności przeładowania danego zasobu.

6 Node.js

7 Node.js

8 Node.js Co to jest NODE.JS?

9 Node.js Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne Środowisko programistyczne w sensie zestawu gotowych klas i metod których można używać do przygotowania własnych skalowalnych i wydajnych aplikacji internetowych.

10 Krótka historia Node.js Środowisko Node.js zostało stworzone w 2009 roku, przez Ryana Dahla, który w tamtym czasie pracował w firmie Joyent. Ryan Dahl

11 Krótka historia Node.js Środowisko Node.js zostało stworzone w 2009 roku, przez Ryana Dahla, który w tamtym czasie pracował w firmie Joyent. Oficjalna premiera i prezentacja pakietu odbyła się podczas wykładu na konferencji JSConf EU 2009 Ryan Dahl

12 Krótka historia Node.js Node.js jest środowiskiem programistycznym napisanym w języku JavaScript. Aplikacje stworzone w środowisku Node.js są sterowane zdarzeniami wykorzystując system wejścia/wyjścia (I/O) który jest asynchroniczny. Ryan Dahl

13 Krótka historia Node.js Node.js jest środowiskiem programistycznym napisanym w języku JavaScript. Aplikacje stworzone w środowisku Node.js są sterowane zdarzeniami wykorzystując system wejścia/wyjścia (I/O) który jest asynchroniczny. Ryan Dahl

14 Krótka historia Node.js Node.js jest środowiskiem programistycznym napisanym w języku JavaScript. Aplikacje stworzone w środowisku Node.js są sterowane zdarzeniami wykorzystując system wejścia/wyjścia (I/O) który jest asynchroniczny. Ryan Dahl Najnowsza wersja: v

15 Przypomnienie: asynchroniczność lan prz esy dan łanie ych ie łan esy prz anych d prze sył dan anie ych wie t wie wyś ście ście przetwarzanie wy ś tlan ie ie aktywność użytkownika wej wej SERWER nie syła prze ych dan CZAS ście SILNIK AJAX wej KLIENT (PRZEGLĄDARKA) przetwarzanie

16 Przypomnienie: asynchroniczność lan prz esy dan łanie ych ie łan esy prz anych d prze sył dan anie ych wie t wie wyś ście ście przetwarzanie wy ś tlan ie ie aktywność użytkownika wej wej SERWER nie syła prze ych dan CZAS ście SILNIK AJAX wej KLIENT (PRZEGLĄDARKA) przetwarzanie Jest to model asynchronicznej komunikacji HTTP, gdzie klient (przeglądarka) nie czeka na przyjście odpowiedzi na żądanie serwera, a wykonuje dalsze żądania. W takim modelu nie ma konieczności przeładowania strony przy każdej operacji klineta, wystarczy, że zostaną doczytane brakujące dane, a dzięki odpowiednim narzędziom zmodyfikowana zostanie zawartość strony.

17 Krótka historia Node.js Powstanie Node.js było zainspirowane przez funkcjonalności push jakie oferuje np. poczta GMAIL... Co to jest push?

18 Krótka historia Node.js Powstanie Node.js było zainspirowane przez funkcjonalności push jakie oferuje np. poczta GMAIL... Co to jest push? Usługi push działają w oparciu o przekazane przez klienta wcześniej informacje, na podstawie których serwer dostarcza klientowi nowych danych w zależności od tego czy są one dostępne.

19 Krótka historia Node.js Powstanie Node.js było zainspirowane przez funkcjonalności push jakie oferuje np. poczta GMAIL... Co to jest push? Usługi push działają w oparciu o przekazane przez klienta wcześniej informacje, na podstawie których serwer dostarcza klientowi nowych danych w zależności od tego czy są one dostępne. Przykład: Przykładem usługi push jest synchroniczny chat.

20 Krótka historia Node.js Node. jest czysto JavaScriptowym środowiskiem tworzenia stron internetowych działającym po stronie serwera. Do tej pory uczyliśmy się że...

21 Krótka historia Node.js Node. jest czysto JavaScriptowym środowiskiem tworzenia stron internetowych działającym po stronie serwera. Do tej pory uczyliśmy się że... JavaScript jest wykonywany po stronie klineta (przeglądarki)!

22 Krótka historia Node.js Node. jest czysto JavaScriptowym środowiskiem tworzenia stron internetowych działającym po stronie serwera. Do tej pory uczyliśmy się że... JavaScript jest wykonywany po stronie klineta (przeglądarki)! Jak zatem jest możliwe że Node.js działa na serwerze?

23 Google V8 Jak zatem jest możliwe że Node.js działą na serwerze?

24 Google V8 Jak zatem jest możliwe że Node.js działą na serwerze? Silnik V8 został stworzony na potrzeby przeglądarki Chrome, do obsługi skryptów napisanych w języku JavaScript.

25 Google V8 Silnik V8 został stworzony przez firmę Google na potrzeby przeglądarki Chrome, do obsługi skryptów napisanych w języku JavaScript.

26 Google V8 Silnik V8 został stworzony przez firmę Google na potrzeby przeglądarki Chrome, do obsługi skryptów napisanych w języku JavaScript. Jest to program napisany w języku C++, który kompiluje skrypty do kodu maszynowego, a dopiero następnie wykonuje. Dzięki takiej procedurze uzyskano wzrost wydajności i szybkości wykonywania skryptów JS.

27 JavaScript po stronie serwera Dzięki zastosowaniu silnika V8 wprowadzono zupełnie nowe podejście w myśleniu o wykonywaniu kodu JavaScript

28 JavaScript po stronie serwera Dzięki zastosowaniu silnika V8 wprowadzono zupełnie nowe podejście w myśleniu o wykonywaniu kodu JavaScript

29 JavaScript po stronie serwera Dzięki zastosowaniu silnika V8 wprowadzono zupełnie nowe podejście w myśleniu o wykonywaniu kodu JavaScript

30 JavaScript po stronie serwera Musimy odwrócić sposób myślenia jeśli chodzi wykonywanie JavaScriptu.

31 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE

32 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE

33 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE

34 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE

35 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE HTTP

36 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE HTTP

37 JavaScript po stronie serwera SERVER SIDE CLIENT SIDE HTTP

38 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI SERWER

39 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI SERWER Wątek

40 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI SERWER Wątek Wątek

41 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI SERWER Wątek Wątek Wątek

42 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI... SERWER Wątek Wątek Wątek Oczekiwanie

43 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI... SERWER Wątek Wątek Wątek Oczekiwanie Wątek W tym modelu serwer do obsługi każdego żadania musi stworzyć osobny wątek z ograniczonej puli jaką może obsłużyć CPU. Powoduje to że przy dużej ilości żądań niektóre z nich muszą czekać w kolejce na zrealizowanie. W wyniku czego serwer zaczyna zaczyna wolniej działać co wydłuża czas oczekiwania na odpowiedź.

44 Obsługa żądań MODEL TRADYCYJNY KLIENCI... SERWER Wątek Wątek Wątek Oczekiwanie Wątek Przykład: Dla systemu z 8GB pamięci RAM przydzialającego 2MB pamięci na wątek możemy obsłużyć maksymalnie w tym samym czasie 4000 żądań (w rzeczywistości jest to mniej ponieważ zużywamy jeszcze pamięć na inne operacje).

45 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER

46 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER Wątek

47 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER Wątek

48 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER Wątek

49 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER Wątek

50 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI SERWER Wątek...

51 Obsługa żądań MODEL ZDARZENIOWY KLIENCI... SERWER Wątek W modelu zdarzeniowym Node.js wykorzystuje tylko jeden wątek do obsługi wielu żadąń, oraz pętlę zdarzeń co powoduje że aplikacja taka jest bardzo wydajna i skalowalna. W praktyce przy żadaniach które nie wymagają złożonych operacji obliczeniowych można obsłużyć nawet do 1 miliona żądań jednocześnie.

52 Pętla zdarzeń (Event loop)...

53 Pętla zdarzeń (Event loop)...

54 Pętla zdarzeń (Event loop)... Pętla zdarzeń (Event Loop) Pojedyńczy wątek

55 Pętla zdarzeń (Event loop)... Rejestracja funkcji zwrotnej (callback) Pętla zdarzeń (Event Loop) Pojedyńczy wątek Request (req)

56 Pętla zdarzeń (Event loop)... Rejestracja funkcji zwrotnej (callback) Pętla zdarzeń (Event Loop) Pojedyńczy wątek Request (req) Serwer wykonuje np. : - operacje na plikach, - operacje bazodanowe, - obliczenia

57 Pętla zdarzeń (Event loop)... Rejestracja funkcji zwrotnej (callback) Pętla zdarzeń (Event Loop) Pojedyńczy wątek Request (req) Zakończenie wykonania żądanej operacji przez serwer Serwer wykonuje np. : - operacje na plikach, - operacje bazodanowe, - obliczenia

58 Pętla zdarzeń (Event loop)... Rejestracja funkcji zwrotnej (callback) Pętla zdarzeń (Event Loop) Pojedyńczy wątek Request (req) Response (res) Wysłanie odpowiedzi w postaci wcześniej zarejestrowanej funkcji zwrotnej (callback). Zakończenie wykonania żądanej operacji przez serwer Serwer wykonuje np. : - operacje na plikach, - operacje bazodanowe, - obliczenia

59 Zalety wykorzystania Node.js 1. Wbudowana asynchroniczność. 2. Sterowany zdarzeniami. 3. non-blocking I/O (wykorzystanie jednego wątku). 4. Praca w czasie rzeczywistym. 5. Skalowalność. 6. Duża biblioteka gotowych modułów (NPM). 7. Jezyk JavaScript.

60 Liderzy wykorzystujący Node.js

61 Przykład prostego kodu (z strony var http = require('http'); (req, res) { {'Content-Type': 'text/plain'}); World

'); }).listen(1337, ' '); console.log('server running at Prosty serwer przyjmujący żądania http

Najnowsza wersja środowiska programistycznego Tibbo umożliwi programowanie w C

Stworzone z myślą o internecie rzeczy (ang. IoT – Internet of Things) kompilator i środowisko stanowią część większego projektu Tibbo. Możliwe będzie współdziałanie kodu napisanego w jedynym dostępnym dotychczas języku Basic z kodem w C.

Składnia programowania różni się nieco od standardu języka, wprowadzając dodatkowe koncepcje platform, wywołań systemowych (ang. syscalls) i obiektów. Wynika to z filozofii działania systemu operacyjnego TiOS, w którym napisany przez użytkownika program składa się wyłącznie z procedur obsługi zdarzeń systemowych i działa w maszynie wirtualnej tworzonej przez system.

Środowisko programistyczne TIDE (skrót od ang. Tibbo Integrated Development Environment), którego piąta wersja właśnie ujrzała światło dzienne, jest jedynym narzędziem pozwalającym na pracę z systemem TiOS. Dostępny jest tryb debuggowania, w którym można krok po kroku wykonywać program, ustawiać pułapki, itp. oraz opcja wgrania ostatecznej wersji programu, który zacznie wykonywać się natychmiast po włączeniu zasilania.

Tibbo to także dedykowany sprzęt, na którym działa system operacyjny TiOS i napisane przez użytkownika programy. Zgodnie z koncepcją internetu rzeczy, układy Tibbo mają bardzo małe rozmiary (np. MiniMo EM500 ma powierzchnię portu RJ-45 i 6,5 mm grubości) i kablową lub bezprzewodową łączność z siecią. W ofercie znajdziemy różnego rodzaju kontrolery, pozwalające sterować przez Internet innymi urządzeniami obsługującymi interfejsy RS-232/422/485, wszechstronną płytkę EM1001, przeznaczoną do projektów hobbystycznych, a także kilka płytek ewaluacyjnych. Dostępne są też gotowe biblioteki pozwalające m.in. zarządzać pamięcią czy modułem Wi-Fi.

Projekt Tibbo zakłada niski budżet, co przejawia się w niewygórowanych cenach układów. Wszystkie narzędzia, łącznie z nowym środowiskiem programistycznym TIDE, można pobrać za darmo ze strony projektu.

Więcej informacji: Soyter Sp. z Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

Strategię pomocy technicznej dla użytkownika – Microsoft Power Platform - Power Platform

Spis treści

Pomoc techniczna użytkownika: bieżąca pomoc techniczna dla rozwiązań produkcyjnych

Artykuł

03/26/2022

Czas czytania: 10 min

Współautorzy: 2 Czy ta strona jest pomocna? Tak Nie Czy chcesz coś dodać do tej opinii? Opinia zostanie wysłana do firmy Microsoft: po naciśnięciu przycisku Prześlij opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Zasady ochrony prywatności. Prześlij Dziękujemy.

W tym artykule

W poniższej sekcji omówiono formalne i nieformalne sposoby wspierania użytkowników końcowych przy użyciu rozwiązań Microsoft Power Platform, takich jak aplikacje, przepływy i chatboty.

Ten diagram pokazuje wspólne ramy wsparcia i stopniowania, które organizacje z powodzeniem stosują:

Type Opis Samopomoc techniczna (wewnętrzna) występuje, gdy producent obsługuje własne rozwiązanie. Użytkownicy rozwiązania wiedzą, że należy zwrócić się do twórcy w celu uzyskania pomocy, a często nie ma widoczności dla działu IT lub zespołu na poziomie lub rodzaju wsparcia, jakie zapewnia twórca. Pomoc techniczna zespołowa (pomoc wewnętrzna) występuje, gdy członkowie zespołu dowiedzą się od siebie podczas opracowywania rozwiązań Power Platform. Członkowie zespołu stają się właścicielami aplikacji, przepływów i komunikatorów swojego zespołu. Współwłaścicieli mogą obsługiwać zapytania użytkowników końcowych oraz wprowadzać małe poprawki i zmiany. Chociaż wsparcie zespołowe czasami zdarza się nieformalnie, dobrym pomysłem jest sformalizowanie tego procesu w miarę dojrzewania adopcji i rozwoju. Pomoc techniczna działu pomocy technicznej (wewnętrzna) obsługuje formalne problemy i żądania pomocy technicznej. Dział pomocy może pomóc w przypadku pytań, takich jak dostęp do aplikacji na urządzeniu mobilnym lub żądanie dostępu do źródła danych zaplecza. Przekierują pytania dotyczące rozwiązania do kanału pomocy technicznej rozwiązania. Dedykowana pomoc techniczna Power Platform (wewnętrzna) obejmuje obsługę złożonych problemów eskalowanych przez pomoc techniczną. Krytyczne aplikacje zostaną wręczone temu zespołowi i będzie można wdrożyć poprawki usterek. Pomoc techniczna dla partnerów (zewnętrzna) może uzupełniać wewnętrzną ofertę pomocy technicznej oraz obsługiwać krytyczne aplikacje lub pracować z konkretnymi działami nad obsługą swoich aplikacji. Więcej informacji: Uzyskiwanie pomocy ekspertów od partnerów Power Apps Pomocy technicznej firmy Microsoft (zewnętrznej) można używać do podsyłania problemów technicznych związanych z platformą. Na podstawie planu pomocy technicznej są dostępne różne usługi pomocy technicznej i pomocy technicznej. Dowiedz się więcej: Wsparcie Microsoft Power Platform

W zależności od wielkości organizacji i istniejących podejść do dostarczania technologii niskokodowych i pro-kodowych możesz wybrać różne sposoby sformalizowania wsparcia. Jeśli Twoje podejście do wdrażania Power Platform jest w dużej mierze zdecentralizowane, będziesz mieć autonomiczne zespoły w całej organizacji dostarczające i zarządzające rozwiązaniami Power Platform. W tym modelu wsparcie może być również delegowane, a wsparcie zespołowe może być najodpowiedniejszą usługą dla użytkowników i twórców.

Jeśli Twoje podejście do wdrażania platformy Power Platform jest w dużej mierze scentralizowane, będziesz mieć centralne zespoły właścicieli produktów, którzy są właścicielami dostarczania niskokodowych rozwiązań wydziałowych z różnych jednostek biznesowych organizacji. Dzięki temu modelowi wsparcie zostanie również scentralizowane, a centralny zespół wsparcia będzie odpowiadał na pytania i pytania.

W większości organizacji połączenie modeli dostarczania jest najlepsze – nawet jeśli zdecentralizowane zespoły wspierają rozwiązania dla swoich twórców, pomoc techniczna i centralny zespół wsparcia mogą nadal być wymagane w przypadku problemów technicznych, zapytań użytkowników końcowych i wsparcia pierwszego poziomu.

Definiowanie warstwy aplikacji

Definiując proces wsparcia i ścieżkę eskalacji, ważne jest, aby kategoryzować rozwiązania oparte na krytyczności – pozwoli to opracować procesy, które zapewnią, że krytyczne aplikacje będą miały wokół siebie niezbędne bariery, które będą je wspierać, a jednocześnie nie będą dławić innowacyjność scenariuszy produktywności.

Charakterystyka i procesy Produktywność Ważny Krytyczne Przypadek użycia Produktywność indywidualna i przypadki użycia w małych zespołach, które mogą wykorzystywać istniejące dane. Proste aplikacje biznesowe lub inicjatywy zespołowe. Małe samodzielne procesy współpracy. Złożone aplikacje biznesowe, inicjatywy obejmujące całe przedsiębiorstwo lub obciążenia o znaczeniu krytycznym, które mogą mieć znaczący wpływ na biznes podczas przestojów. Złożoności Proste procesy. Średnie złożoności. Duża złożoność. Baza użytkowników Mały użytkownik — pojedynczy użytkownicy, bezpośredni współpracownicy lub mały zespół. Zakres jednostki biznesowej. Duże użycie podstawowe użytkowników lub w przedsiębiorstwach. Cykl życia projektowania Duży poziom iteracji. Zwykle mniej niż trzy miesiące na rozwój. Dłuższy cykl projektowania. Wpływ Niski wpływ na działalność biznesową. Ważne, ale nie krytyczne dla biznesu (średni wpływ). Duży wpływ na firmę. ALM Niewymagane ALM. Wymagane rozwiązanie ALM — można go osiągnąć za pomocą ręcznego importowania/eksportowania rozwiązania. Wymagany jest niezawodny proces ALM — ALM jest osiągany przy użyciu potoków Azure DevOps lub GitHub. Strategia dotycząca środowisk Rozwiązanie jest zbudowane w domyślnym lub współdzielonym środowisku produktywności. Dedykowane środowisko programistyczne oraz współdzielone środowiska testowe i produkcyjne (współdzielone z innymi rozwiązaniami, na przykład specyficznymi dla jednostek biznesowych). Środowiska są zarządzane przez jednostkę biznesową (centralną) lub centralną (scentralizowaną). Dedykowane środowiska dewelopera/testowe/prod. Środowiskami zarządza Central IT. Uprawnienia twórcy Maker ma rolę zabezpieczeń środowiskach twórcy w środowiskach. Twórca ma rolę zabezpieczeń Kreatora środowiska lub Konfiguratora systemu w środowisku programistycznym, ale tylko rolę zabezpieczeń użytkownika końcowego w środowiskach testowych i produkcyjnych. Właścicielami rozwiązań mogą być konto usługi lub administrator środowiska w środowiskach testowych i produkcyjnych. Twórca ma rolę zabezpieczeń Kreatora środowiska lub Konfiguratora systemu w środowisku programistycznym, ale tylko rolę zabezpieczeń użytkownika w środowiskach testowych i produkcyjnych. Wdrożenie rozwiązania odbywa się automatycznie, a właścicielami rozwiązań w testach i produkcyjnych jest firma główna usługi. Udział IT Reaktywne obciążenie — dzięki niemu jest widoczna widoczność wbudowanych rozwiązań i monitorowanie użycia. Błogosławieństwo IT na poziomie rozwiązania lub użytkownika. Twórca dostarcza szczegóły rozwiązania, takie jak potencjalne obejście, źródła danych itp. Środowisko produkcyjne zarządzane jest przez IT. Wspieraj model Samodzielne. Obsługiwane przez zespół. Obsługa formatu.

Definiując modele wsparcia, pomyśl także o ścieżce stopniowania — rozwiązanie może początkowo wymagać jedynie wsparcia na poziomie produktywności, ale rozwijać się pod względem funkcjonalności lub bazy użytkowników, aby wymagać wsparcia na ważnym poziomie. Zdefiniuj sposób, w jaki twórcy mogą zażądać bardziej formalnej pomocy i przejścia do środowisk obsługiwanych.

Każdy z typów wprowadzonej powyżej pomocy technicznej dla użytkowników został opisany w dalszych szczegółach tego artykułu.

Wsparcie twórców (samoobsługa)

Wsparcie twórców odnosi się do wspierania przez twórców ich własnych aplikacji i przepływów zbudowanych dla nich samych, ich zespołu lub kolegów. Oznacza to odpowiadanie na zapytania od użytkowników, naprawianie błędów i składanie próśb o zmianę. Jest to nieformalny sposób wsparcia; często użytkownicy wiedzą, kim jest twórca, i kontaktują się z nimi bezpośrednio.

Ważne W ramach wdrażania nowych twórców upewnij się, że twórcy są świadomi ścieżek wsparcia, stopniowania i eskalacji – twórcy, którzy są przytłoczeni wsparciem swoich ważnych dla biznesu rozwiązań, nie będą już mogli wprowadzać innowacji i tworzyć nowe rozwiązania. Jasno zdefiniuj sposób, w jaki twórcy mogą zmienić swoje rozwiązania na następny poziom pomocy technicznej oraz jak to wygląda.

Oprócz proaktywnego sposobu informowania twórców o procesach, upewnij się także, że masz reaktywne zarządzanie, aby zidentyfikować wysoko współdzielone i wysoko używane rozwiązania, które mogą być ważne dla twojego biznesu, i dotrzeć do twórców, aby upewnić się, że te rozwiązania mają niezbędne wsparcie. Użyj analiz na poziomie dzierżawcy, aby dowiedzieć się więcej o używaniu aplikacji, eksportować dane telemetrycznedo własnego konta magazynu danych w celu tworzenia własnych ulepszonych raportowania lub używać zestawu CoE Starter Kit jako punktu początkowego.

Obsługa techniczna Teams

Pomoc techniczna zespołowa odnosi się do sytuacji, w których członkowie zespołu są właścicielami aplikacji i przepływów wbudowanych dla swojego zespołu/używanego przez zespół, a także do pomocy technicznej stosowanej w codziennej pracy. Oznacza to odpowiadanie na zapytania od użytkowników, naprawianie błędów i składanie próśb o zmianę. Twórcy, którzy pojawiają się jako twoje mistrzowie dobrowolnie przyjmują tego rodzaju nieformalną rolę wsparcia, ponieważ mają wewnętrzną chęć pomocy.

Często jest to proces charytatywny, wiele organizacji formalizuje pomoc techniczną dla zespołu w celu skali swoich działań Power Platform. Obejmuje to jednostki biznesowe, które są właścicielami swoich dedykowanego środowiska, przejmują rolę Administratora środowiska i obsługują rozwiązania w tych środowiskach. W przypadku większych organizacji tę rolę pełnią dedykowane zespoły Power Platform z większej jednostki biznesowej.

Wsparcia helpdesk

Pomoc jest obsługiwana jako usługa współużytkowana przez dział it.

W deskach pomocy można:

Wsparcie techniczne problemów, których nie można rozwiązać bez zaangażowania działu IT, na przykład problemy z usługą Power Platform, które wymagają od administratora zgłoszenia zgłoszenia do pomocy technicznej w Centrum administracyjne Power Platform

Odpowiadanie na pytania użytkowników końcowych i kwestie związane z przechowaniem, np. jak zażądać dostępu do aplikacji, gdzie można znaleźć aplikacje.

Kierowanie problemów z aplikacjami krytycznymi do odpowiednich zespołu pomocy technicznej.

Dedykowany zespół pomocy technicznej Power Platform

W miarę rozwoju firmy i osób opracowującej bardziej ważne dla firmy rozwiązania o znaczeniu krytycznym można wymagać dedykowanego zespołu pomocy technicznej Power Platform.

Ten zespół powinien składać się z ekspertów technicznych Power Platform, którzy mogą rozwiązać złożone problemy. Zaangażowanie tego zespołu w proces pomocy technicznej powinno być zdefiniowanej ścieżki za pośrednictwem biletu pomocy technicznej.

Ten zespół będzie obsługiwać krytyczne dla kluczowych zadań rozwiązania Power Platform, które są przeznaczone dla dedykowanego środowiska obsługiwanego centralnie.

Jeśli Twoja struktura organizacyjna jest zdecentralizowana, możesz rozważyć sformalizowanie wsparcia zespołowego w celu dostosowania do lokalnych regionów lub jednostek biznesowych oraz centralnego zespołu wsparcia Power Platform, który pomaga tylko w przypadku złożonych zapytań lub konfiguracji centralnych, takich jak zasady DLP.

Niektórzy klienci zdecydowali się zlecić ten poziom wsparcia partnerowi.

Zarządzanie żądaniami jako czysta ścieżka eskalacji z działu pomocy staje się trudne do wyegzekwowania, ponieważ ci eksperci techniczni Power Platform są często dobrze znani użytkownikom biznesowym. Aby zachęcić do przechodzenia przez odpowiednie kanały, ten zespół powinien przekierować użytkowników do przesłania zgłoszenia do pomocy technicznej. Poprawi również jakość danych do analizy zgłoszeń do pomocy technicznej.

Pomoc techniczna dla partnerów

Wielu klientów decyduje się na współpracę z partnerami przy wdrażaniu platformy Power Platform, w tym pomocy technicznej. Może to obejmować pomoc programistyczną dla twórców, pomoc w ustanowieniu CoE i procedur wsparcia technicznego oraz całodobową pomoc techniczną dla krytycznych aplikacji.

Pomoc techniczna firmy Microsoft

Pomoc techniczna firmy Microsoft służy do zgłaszania problemów technicznych związanych z platformą. Na podstawie planu pomocy technicznej są dostępne różne usługi pomocy technicznej i pomocy technicznej.

Porada Przed zgłoszeniem zgłoszenia do pomocy technicznej sprawdź także Obsługa Power Apps, Obsługa Power Automate i Obsługa Power Virtual Agents w przypadku problemów o wysokim priorytecie, które dotyczą wszystkich klientów.

Rozważania i kluczowe działania

Rozważania i kluczowe działania, które możesz podjąć, aby ulepszyć rozwiązania wspierane samodzielnie i przez zespół:

Zapewnić twórcom pomocy wyrazy uznania i zachęty.

Upewnij się, że twórcy są świadomi procesów stopniowania, aby dostosować swoje rozwiązanie do bardziej formalnych kanałów wsparcia.

Zapewnij godziny pracy, możliwości mentorskie, sesje szkoleniowe dla twórców, aby nadal zwiększać swoje umiejętności.

Zapewnij ścieżki eskalacji dla twórców, którzy utknęli, aby skontaktować się z ekspertami technicznymi Power Platform.

Można utworzyć składniki szablonów, które będą dołączane do aplikacji, np. formularz dla użytkowników, który będzie się kontaktować z pomocą.

Oceń sformalizowanie wsparcia zespołowego w oparciu o obciążenie pracą i liczbę rozwiązań, które wymagają wsparcia w określonym obszarze biznesowym.

Rozważania i kluczowe działania, które możesz podjąć, aby poprawić wewnętrzną obsługę pomocy technicznej:

Określ początkowy zakres tematów Power Platform, które będą obsługiwane w pomocy.

Oceniać poziom gotowości pomocy w celu obsługi pomocy technicznej.

Można zorganizować więcej szkoleń dla pracowników działu pomocy technicznej w zależności od gotowości do pracy.

Określ, jaka będzie ścieżka eskalacji dla żądań, których nie może bezpośrednio obsługiwać pomoc działu pomocy.

Zaktualizuj bazę wiedzy help desk, aby uzyskać znane tematy Power Platform. Upewnij się, że ktoś jest odpowiedzialny za regularne aktualizacje bazy wiedzy, aby odzwierciedlać nowe i ulepszone funkcje w miarę upływu czasu. Bądź na bieżąco, subskrybując blog Power Apps, blog Power Automate i blog Power Virtual Agents kanałów RSS.

Upewnij się, że istnieje dobry system śledzenia problemów. Często jest to system biletowy, który może zarządzać poziomami priorytetów.

Określić, czy któraś osoba będzie w stanie dzwonić w związku z problemami Power Platform. W razie potrzeby upewnij się, że oczekiwania dotyczące wsparcia 24/7 są jasne.

Określ, jakie umowy SLA będą obowiązywać, a oczekiwania dotyczące odpowiedzi i rozwiązania są jasno komunikowane.

Przygotuj się na szybkie rozwiązania określonych problemów. Na przykład żądanie użycia nowego łącznika powinno być traktowane szybko. Wolne odpowiedzi na pomoc techniczną mogą powodować, że użytkownicy będą znajdować obejścia.

Należy się upewnić, że w deskach pomocy rola zabezpieczeń klienta, który pozwala im zgłaszać bilety pomocy technicznej w firmie Microsoft. Zdecyduj, czy dział pomocy lub dedykowany zespół wsparcia zajmie się tymi problemami.

Rozważania i kluczowe działania, które możesz podjąć, aby ulepszyć wewnętrzną, dedykowaną pomoc techniczną dla platformy Power Platform:

Jasno określ, gdzie kończą się obowiązki pomocy technicznej, a gdzie zaczynają się obowiązki dedykowanego wsparcia.

Upewnij się, że dedykowany zespół pomocy technicznej Power Platform ma bezpośrednią ścieżkę eskalacji, aby dotrzeć do globalnych administratorów platformy Microsoft 365 i platformy Azure. Ważne jest, aby w momencie, gdy błąd krytyczny pojawia się poza zakresem Power Platform. Problemy te mogą być związane z kontami użytkowników i uprawnieniami, konfiguracją sieci lub źródłami danych używanymi w rozwiązaniach Power Platform.

Utwórz pętlę opinii zespołu dedykowanego pomocy technicznej z powrotem do działu pomocy, aby można było aktualizować bazę wiedzy it. Celem jest, aby główny help desk stale był lepiej przygotowany do obsługi większej liczby problemów w przyszłości.

Utwórz pętlę opinii ze stanowiska pomocy do dedykowanego zespołu pomocy technicznej. Gdy personel pomocniczy zauważy nadmiarowość lub nieefektywność, może przekazać te informacje dedykowanemu zespołowi wsparcia, który może zdecydować się na zmianę i ulepszenie procesów wewnętrznych. Przykład: Jeśli dział pomocy jest zasypany tworzeniem i konfigurowaniem nowych środowisk Power Platform dla twórców, dedykowany zespół może przyjrzeć się automatyzacji tego procesu za pomocą komponentów zarządzania żądaniami środowiskowymi w zestawie CoE Starter Kit.

Utwórz ścieżkę eskalacji od poszczególnych osób i zespołów wspierającego ich rozwiązania do dedykowanego zespołu pomocy technicznej, aby mógł uzyskać odblokowanie w razie problemów, które nie mogą rozwiązać same.

Utwórz ścieżkę przejścia od poszczególnych osób i zespołów wspierającego ich rozwiązania do dedykowanego zespołu pomocy technicznej, aby krytyczne aplikacje miały możliwość przejścia.

Zdecyduj o swojej ogólnej strategii przenoszenia rozwiązań do dedykowanego zespołu — w miarę wzrostu liczby ważnych i krytycznych rozwiązań, czy zwiększysz liczbę pracowników w dedykowanym zespole wsparcia, czy też będziesz polegać na jednostkach biznesowych, aby personel obsługiwał zespoły w swoich obszarach?

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment